Opleiding & Coaching

Naast de reguliere opleidingen van Yamio opleiding & coaching zijn ook op uw wensen aangepaste trainingen mogelijk. Een coachingtraject, eventueel gecombineerd met vakinhoudelijke training, betreft sowieso een maatwerkproduct, waarbij de medewerker centraal staat.

Cursus applicatiebeheer bij Burgerzaken

Doelgroep
Iedere medewerker van de afdeling Burgerzaken / Publiekszaken, belast met applicatiebeheer taken. Ook medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren bij tijdelijke afwezigheid van de applicatiebeheerder Burgerzaken behoren tot de doelgroep.
Doelstelling
Tijdens deze cursus (twee dagdelen) zullen de aankomend applicatiebeheerders de voor deze functie noodzakelijke kennis verwerven. Zij die reeds in functie zijn als applicatiebeheerder Burgerzaken zullen hun inzicht verruimen en weggezakte kennis weer paraat hebben na afsluiting van deze cursus.
Opzet en inhoud
Deze cursus (2 dagdelen) behandelt alle reguliere taakonderdelen zoals die doorgaans bij een afdeling Burgerzaken zijn ondergebracht, en natuurlijk specifiek die werkzaamheden die voor de applicatiebeheerder Burgerzaken van belang zijn.
Uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen waarmee de afdeling Burgerzaken te maken krijgt, zoals ondermeer modernisering GBA, online dienstverlening, klantcontactcentrum. Tijdens de cursusdag is er voldoende tijd beschikbaar voor het stellen van vragen aan de docent.

De inhoud van de cursus is dus niet gericht op de uitvoering van programmafuncties in de toepassingsprogrammatuur van een bepaalde softwareleverancier.

De cursuseditie van de 'Handleiding applicatiebeheer bij Burgerzaken' krijgt de cursist mee als naslagwerk. Hierin zijn de sheets opgenomen die zijn getoond tijdens de cursus.
Cursisten krijgen een certificaat van deelname. Cursusprijs € 303,50 exclusief btw, inclusief cursuseditie van de 'Handleiding applicatiebeheer bij Burgerzaken'. Cursusdatum: In overleg na voldoende aanmeldingen. Cursuslocatie: Utrecht.

Voor aanvullende informatie: info@yamio.nl of inschrijving.

Opleiding trouwambtenaar 

Alle aspecten die betrekking hebben op de voorbereiding en de voltrekking van een huwelijk (registratie van een partnerschap) komen uitgebreid aan bod. 2 dagdelen. Uitermate geschikt voor de beginnende BABS, maar zeker ook nuttig voor de meer ervaren trouwambtenaar. Enkele reacties: 'Toch goed om weer eens alles op een rijtje te zetten' 'Combinatie van theorie en praktijk (discussie) prima' 'Geeft toch weer nieuwe gezichtspunten, kennis én inspireert!'. Cursusprijs € 281,50 exclusief btw, inclusief de cursuseditie van het 'BABSen-boek' Cursusdatum: In overleg na voldoende aanmeldingen (maandagen). Cursuslocaties: Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Leeuwarden. 

De Opleiding Trouwambtenaar kan voor een (kleine) groep deelnemers ook In Company worden verzorgd voor uw Babsen eventueel in combinatie met de trouwambtenaren uit omliggende gemeenten. Informeer naar het hiervoor geldende tarief. 

Voor aanvullende informatie: info@yamio.nl of inschrijving.

Cursus GBA Adresonderzoek en Wet Dwangsom  Nuttige cursus voor medewerkers Burgerzaken die zijn belast met deze uitvoerende werkzaamheden: adresonderzoek, procedure ambtshalve opneming van gegevens, en terugmeldverplichting. Aandacht ook voor GBA als basisregistratie en Wet Dwangsom. 2 dagdelen.

Cursusprijs € 261,00 exclusief btw, inclusief cursusdocumentatie. Cursusdatum: 7-5-2012 (Utrecht).

Voor aanvullende informatie: info@yamio.nl of inschrijving.

Cursus Informatieverstrekking uit de GBA en privacybescherming  Informatieve cursus voor beleidsmedewerkers Burgerzaken en privacybeheerders die belast zijn met deze onderwerpen binnen hun functie. Zeer informatief met praktijkgerichte vraagstukken omtrent informatieverstrekking uit de GBA en privacybescherming binnen het taakveld Burgerzaken en de gemeentelijke organisatie. Cursusprijs € 326,50 exclusief btw, inclusief cursusdocumentatie. Cursusdatum: In overleg na voldoende aanmeldingen. Cursuslocatie: Utrecht. Twee dagdelen.

Voor aanvullende informatie: info@yamio.nl of inschrijving