Organisatie & Advies

Het dienstenpakket van Yamio organisatie & advies omvat ondermeer de volgende elementen:

Algemeen

 1. onderzoek formatieve capaciteit Burgerzaken / Publiekszaken
 2. applicatiebeheer algemeen
 3. organisatie BABSen-contactdagen
 4. organisatie thema bijeenkomsten (mini-congressen)

Reisdocumenten en rijbewijzen

 1. opstellen beveiligingsplan reisdocumenten en rijbewijzen
 2. verzorgen extern onderzoek reisdocumenten

GBA

 1. werkzaamheden applicatiebeheer Cipers (GetronicsPinkRoccade)
 2. opstellen kwaliteitscontinuïteitsplan
 3. verzorgen en uitvoeren risicoanalyse t.b.v. GBA-audit
 4. opstellen informatiebeveiligingsplan GBA
 5. samenstellen handboek privacybescherming
 6. begeleiden GBA uitwijktest (intern of extern)
 7. opstellen verordening straatnaamgeving, huisnummering
 8. ontwikkelen procedures (adres)onderzoeken en buitendienstcontrole

Burgerlijke stand

 1. aanpassen reglement burgerlijke stand
 2. opstellen beleidsregels huwelijkslocaties
 3. formuleren benoemingsbeleid buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

Begraafplaatsadministratie

 1. aanpassen beheersverordening begraafplaats en uitvoeringsbesluiten
 2. advisering omtrent ruiming van graven (werkproces)

Voor: offerteaanvraag of nadere informatie: info@yamio.nl